SOUHLAS

Souhlas se zpracováním zadaných údajů

Vyplněním výše uvedeného kontaktního formuláře "Rezervace" zároveň poskytujete provozovateli restaurace Ve Sladovně  Milanu Kábrtovi IČ: 01 46 45 23, se sídlem V Koreji 487/15, 294 71 Benátky n./J. souhlas se zpracováním veškerých, Vámi poskytnutých, údajů, a to za účelem jejich zařazení do databáze a dalšího reklamního a marketingového využití, tj. zejména k nabízení produktů, služeb a zasílání obchodního sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění na Vámi uvedenou emailovou adresu.
Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetímu subjektu.

Fyzické osoby uvedením údajů, které jsou svou povahou údaji osobními či citlivými dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zároveň souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním takových údajů obsažených ve formuláři správcem 
Milan Kábrt IČ: 01 46 45 23, se sídlem V Koreji 487/15, 294 71 Benátky n./J. (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělují pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Dále takové osoby prohlašují, že se s vyplněnými částmi tohoto formuláře seznámily, všechny údaje uvedly přesně a pravdivě a jsou jimi poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely rezervace a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Milan Kábrt tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Výše projevené souhlasy mohou být kdykoliv bezplatně odvolány